- Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - https://www.trgp.org.pl -

Kluby Seniora

Gmina Płużnica i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informują, że posiadają instytucjonalną gotowość  do  prowadzenia 8 Klubów seniora dla 120 osób o zakresie zbliżonym i podobnej jakości do usługi świadczonej w ramach Projektu „Kluby Seniora
w Gminie Płużnica” współfinansowanej w części z  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 09.03.02 Rozwój usług społecznych realizowanego w okresie od 2017-10-01 do 2020-12-31, w tym:

Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą zgłaszać się telefonicznie, wysyłając e-mail lub osobiście do:

Osoba do kontaktu:
Agata Piech
tel. 730 729 417 lub 56 687 52 09
e-mail: a.piech@pluznica.pl

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Huzarska
tel. 726-088-408 lub 726-088-405
e-mail: a.huzarska@trgp.org.pl.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zajęcia w Klubach Seniora nie będą realizowane do odwołania.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informują, że posiada instytucjonalną gotowość   do  prowadzenia:

o zakresie zbliżonym i podobnej jakości do usługi świadczonej w ramach Projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” współfinansowanej w części z  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 09.03.02 Rozwój usług społecznych realizowanego w okresie od 2017-10-01 do 2020-12-31.

Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą zgłaszać do telefonicznie, wysyłając e-mail lub osobiście do:

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Huzarska
tel. 726-088-408 lub 726-088-405
e-mail: a.huzarska@trgp.org.pl.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną usługi opiekuńcze nie będą realizowane do odwołania.