PRACA – Opiekun/ka Klubu Seniora

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun/ka Klubu Seniora w ramach realizowanego projektu: Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”.

Osoba na stanowisku Opiekun/ka Klubu Seniora zatrudniona zostanie na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu w Klubie Seniora.
Poszukujemy 4 osób, które będą zatrudnione w czterech Klubach Seniora – w Płużnicy, w Orłowie, w Nowej Wsi Królewskiej i Uciążu.
Przewidywany termin zatrudnienia Opiekuna/ki Klubu Seniora od dnia 1.03.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wymagania:
– wykształcenie minimum średnie
– umiejętność lub doświadczenie w animacji działań dla osób dorosłych

Składanie dokumentów:
Osoby składające oferty proszone są o dostarczenie ich w zamkniętej kopercie na adres: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Centrum Edukacji Ekologicznej Orłowo 20, 87-214 Płużnica z dopiskiem: „Opiekun/ka Klubów Seniora” następujących dokumentów:

  • CV,
  • list motywacyjny,

do dnia 19 lutego 2021 r. do godz. 12.00.

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie weryfikowane będą na etapie rozmów z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną stosowaną podczas rekrutacji trgp klazula infomacyjna – rekrutacja