Doradztwo dla ngo

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Projektu „Małe granty  w Gminie Płużnica” realizowanego w ramach Programu „Wsparcie lokalnego funduszu grantowego” współfinansowanego przez Gminę Płużnica świadczy usługi doradztwa dla organizacji pozarządowych z Gminy Płużnica.

Dla organizacji udzielane jest doradztwo z zakresu:

– finanse i księgowość w organizacji pozarządowej,

– aspekty prawne w organizacji pozarządowej,

– pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych, w szczególności środków dostępnych w ramach konkursów organizowanych przez Gminę Płużnica,

– pomoc w pisaniu wniosków o dotację

– wypełnianie zestawienia z udzielonego doradztwa

– wypełnianie metryczek wniosków o dotację.

Doradztwa udzielają:

Maciej Puchała tel. 605 284 932 – wnioski o dotację i ich rozliczanie

Mirosława Tomasik tel. 605 268 462 – cały zakres

Maria Młynarczyk tel. 667 679 928 – finanse, ZUS, US

Milena Sztramkowska tel. 665 233 634 – finanse, ZUS, US

Doradztwo możliwe jest także w formie online.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.