Oferta pracy- opiekun/ka realizujący/a usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje kandydatek/ów do pracy na stanowisku –opiekun/ka realizujący/a usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.

Zatrudnionych zostanie 16 opiekunek, które wcześniej pracowały w projekcie Kluby Seniora w Gminie Płużnica oraz 4 nowe osoby.

Praca wykonywana będzie w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica- bis”, gdzie Liderem jest Gmina Płużnica a partnerem Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Realizowane usługi opiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekuna faktycznego w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Osoba na stanowisku opiekun/ka realizujący/a usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego zatrudniona zostanie na umowę zlecenie. Usługi opiekuńcze świadczone będą 7 dni w tygodniu.

Wymagania dotyczące zatrudnienia jako opiekun/ka realizujący/a usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego

– adres zamieszkania na terenie gminy Płużnica,

–minimum roczne doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego,

– odbycie 80-cio godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi – szkolenie będzie bezpłatne w ramach projektu, z zastrzeżeniem iż osoba po szkoleniu ma obowiązek podjąć zatrudnienie w projekcie.

Dokumenty, które należy złożyć:

Formularz rekrutacyjny opiekunka realizująca usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego – załącznik nr 8

Klauzula informacyjna-załącznik nr 1

Załącznik nr 9 oświadczenie opiekunki

Dokumenty należy składać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, obecnie  Orłowo 20, 87-214 Płużnica do dnia 31.03.2021 r.

Osoba do kontaktu:
Anna Szatkowska, tel. 605 420 009, e-mail a.szatkowska@trgp.org.pl,