Ponowna procedura wyboru instruktora warsztatów artystyczno-rękodzielniczych wraz z materiałami do prowadzenia warsztatów

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ponownie zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności instruktora warsztatów artystyczno/rękodzielniczych wraz z mteriałalmi do prowadzenia warsztatów

Zgodnie z zapisami umowy nr UM_WR.433.1.061.2021 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Podmioty Ekonomii Społecznej.

zapytanie instruktor warsztatów artystycznych-rekodzielniczych 2

formularz oferty – załącznik nr 1

klauzula informacyjna -załącznik nr 2