Ponowne ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-Geriatra

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych prowadzonych przez lekarza geriatrę w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis.”

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.061.2021.

Szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia do składania ofert znajdują się w załącznikach: