Poszukujemy ekspertów do oceny wniosków o dotację

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje kandydatów do oceny merytorycznej wniosków o mikrodotacje złożonych w ramach projektu „Wsparcie lokalnego funduszu grantowego”.

Wnioski o mikrodotacje będą składane przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Gminy Płużnica na realizację działań, które wpłyną na podniesienie aktywności społecznej mieszkańców i organizacji pozarządowych.
Kandydaci na oceniających wnioski nie mogą być powiązani z organizacjami/grupami nieformalnymi składającymi ofertę w danym konkursie oraz ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur na załączonym formularzu do dnia 02 kwietnia 2021 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00.

zgłoszenie-kandydata

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
Płużnica 37A, 87-214 Płużnica
https://www.trgp.org.pl
tel. 726-088-405, trgp@trgp.org.pl

Bliższych informacji udziela Mirosława Tomasik 605 268 462