PSYCHOLOG – oferta pracy

Zgodnie za zapisami umowy nr UM_WR.433.1.061.2021 mając na względzie aspekty społeczne zapytanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Płużnica -bis”, umowa nr UM_WR.433.1.061.2021, planuje zrealizowanie USŁUG, tj. „Treningi/doradztwo indywidualne w Klubach Seniora ”, „Doradztwo i wsparcie indywidualne dla opiekunów faktycznych” oraz „Opracowanie diagnozy uczestnika i jego otoczenia” na terenie gminy Płużnica, w okresie od 01.04.2021-31.12.2022.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 144 Uczestniczek/Uczestników Projektu zamieszkujących na terenie Gminy Płużnica i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów faktycznych.

Celem zamówienia jest wybór psychologa, który przeprowadzi odpowiednio:

1. Treningi/doradztwo indywidualne w Klubach Seniora- po 69 godzin w każdym z 4 Klubów Seniora w miejscowościach: Orłowo, Płużnica, Nowa Wieś Królewska, Uciąż, łącznie 276 godzin, w okresie od IV.2021 do XII.2022,

2. Doradztwo i wsparcie indywidualne dla opiekunów faktycznych– po 34,5 godziny w każdym z 8 Klubów Seniora w miejscowościach: Błędowo, Mgowo, Wieldządz, Wiewiórki, Orłowo, Płużnica, Nowa Wieś Królewska, Uciąż, łącznie 276 godzin, w okresie od IV.2021 do XII.2022,

3. Opracowanie diagnozy uczestnika i jego otoczenia – po 2 godziny na uczestnika projektu (144 osoby) łącznie 288 godzin. Usługi będą świadczone w 8 Klubach Seniora w miejscowościach: Błędowo, Mgowo, Wieldządz, Wiewiórki, Orłowo, Płużnica, Nowa Wieś Królewska, Uciąż w okresie od IV.2021 do XII.2022.

Szczegóły w załącznikach: