Ruszył nabór do Klubów Seniora – bis

Gmina Płużnica w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór uczestników do projektu „ Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”.

W tej edycji Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica będzie prowadziło 4 Kluby Seniora w miejscowościach: Płużnica, Uciąż, Orłowo, Nowa Wieś Królewska.

Gmina Płużnica będzie prowadziła 4 Kluby Seniora w miejscowościach Błędowo, Wiewiórki, Mgowo i Wieldządz.

Nabór trwa od 15.03.2021 do 31.03.2021

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w tymczasowej siedzibie biura TRGP w Orłowie, bądź po uprzednim kontakcie telefonicznym w danej miejscowości Klubu Seniora u zatrudnionego pracownika .

Do projektu zapraszamy seniorów – osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. O uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w regulaminie.

Prosimy o zapoznanie się następującymi dokumentami:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Kandydaci na uczestników do projektu podczas rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

Formularz rekrutacyjny osoba niesamodzielna oraz

Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 –  oświadczenie o zamieszkaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie osoba potrzebująca wsparcia

Załącznik nr 4 – oświadczenie korzystanie POPŻ

Dokumenty, które należy złożyć podczas rekrutacji na Opiekuna realizującego usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego:

Formularz rekrutacyjny opiekunka realizująca usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego

Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna

Załącznik nr 9 – oświadczenie o doświadczeniu w pełnieniu usług opiekuńczych

Osoby do kontaktu:

Urząd Gminy w Płużnicy – Agata Piech, tel. 56 687 52 09, e-mail: a.piech@pluznica.pl

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – Anna Szatkowska, tel.: 605 420 009, e-mail: trgp@trgp.org.pl lub a.szatkowska@trgp.org.pl