Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności trenera zajęć rekreacyjno-ruchowych w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica -bis”

Zgodnie za zapisami umowy nr UM_WR.433.1.061.2021

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór nas stanowisko trenera zajęć rekreacyjno-ruchowych.

Szczegóły w złącznikach: