Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby realizacji zadań w ramach projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Płużnica -bis”, zgodnie z zapisami umowy nr umowy nr UM_WR.433.1.061.2021  

Zapytanie o zakup i dostawę art. spożywczych

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5