Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi – nabór uczestników do projektu

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza osoby starsze i niepełnosprawne do udziału w projekcie „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica”
umowa nr: UM_WR.433.1.045.2019

Uczestnikami projektu mogą być niesamodzielne osoby mieszkające w Gminie Płużnica, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach projektu uczestnicy otrzymują:
– świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez 7 dni w tygodniu przez  opiekunkę, która ukończyła szkolenie w zakresie usług opiekuńczych
– usługi rehabilitanta
– doradztwo prawne
– doradztwo psychologiczne
– doradztwo lekarza geriatry

Szczegółowych informacji udziela: Agnieszka Huzarska, tel. 608-759-795

Formularze rekrutacyjne można składać w Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica (siedziba tymczasowa Centrum Edukacji Ekologicznej, Orłowo 20, 87214 Płużnica) w godzinach 8.00 – 14.00

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny – uczestnicy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4