Wolne miejsca w Klubach Seniora – bis

Gmina Płużnica w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza dodatkowy nabór uczestników do projektu „ Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica będzie prowadziło 4 Kluby Seniora w miejscowościach: Płużnica, Uciąż, Orłowo, Nowa Wieś Królewska.

Gmina Płużnica będzie prowadziła 4 Kluby Seniora w miejscowościach Błędowo, Wiewiórki, Mgowo i Wieldządz.

Dodatkowy nabór trwa od 8.04.2021 do wyczerpania dostępnych miejsc

 

Limit uczestników w projekcie – 144 osoby

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w tymczasowej siedzibie biura TRGP w Orłowie bądź po uprzednim kontakcie telefonicznym w danej miejscowości Klubu Seniora u zatrudnionego pracownika .

 

Do projektu zapraszamy seniorów – osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. O uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w regulaminie.

Prosimy o zapoznanie się następującymi dokumentami:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Kandydaci na uczestników do projektu podczas rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 7) wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1- klauzula informacyjna

Załącznik nr 2-oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Płużnica

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu kryterium bycia osoba potrzebująca wsparciu w codziennym funkcjonowaniu

Załącznik nr 4 oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ

Osoby do kontaktu:

Urząd Gminy w Płużnicy – Agata Piech, tel. 56 687 52 09, e-mail: a.piech@pluznica.pl

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – Milena Sztramkowska, tel.: 665 233 634, e-mail: trgp@trgp.org.pl lub milena.mittek@wp.pl