Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę gier

Zamawiający Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Gminą Płużnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na  zakup i dostawę gier wg specyfikacji do projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica- bis” umowa nr UM_SE.433.1.061.2021.

Zgodnie za zapisami umowy nr UM_WR.433.1.061.2021

zapytanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej

Zaproszenie do składania ofert- gry

Formularz zgłoszeniowy- gry