Oferta pracy – pracownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Gmina Książki w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Kluby Seniora w Gminie Książki” (umowa nr UM_WR.433.1.061.2021).

W ramach realizacji projektu Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje kandydatek/ów do pracy na stanowisku – pracownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Osoba na stanowisku pracownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego zatrudniona zostanie na umowę o pracę w wymiarze ¼ etatu. Wypożyczalnia czynna będzie po 2 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.

Miejsce pracy: Gmina Książki.

Wymagania dotyczące zatrudnienia jako pracownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
– minimum średnie wykształcenie,
– komunikatywność,
– dobra organizacja pracy,
– umiejętność współpracy z osobami starszymi

Składanie dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie na adresSekretariat Urzędu Gminy Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki z dopiskiem„Pracownik wypożyczalni sprzętu w Gminie Książki” następujących dokumentów:
– CV
– list motywacyjny
– klauzula informacyjna

do dnia 26.05.2021 r. do godziny 10.00.

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Huzarska, tel. 608 759 795, e-mail a.huzarska@trgp.org.pl