Ponowna oferta pracy- opiekun/ka realizujący/a usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje kandydatek/ów do pracy na stanowisku –opiekun/ka realizujący/a usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.

Praca wykonywana będzie na terenie Gminy Płużnica w ramach funkcjonujących Klubów Seniora:  Płużnica, Orłowo, Nowa Wieś Królewska, Uciąż, Błędowo, Wiewiórki, Mgowo, Wieldządz, Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy.

Działania w ramach Klubów Seniora w Gminie Płużnica realizowane są w partnerstwie, gdzie  Liderem jest Gmina Płużnica a partnerem Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Realizowane usługi opiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekuna faktycznego w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Osoba na stanowisku opiekun/ka realizujący/a usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego zatrudniona zostanie na umowę zlecenie. Usługi opiekuńcze świadczone będą 7 dni w tygodniu.

Wymagania dotyczące zatrudnienia jako opiekun/ka realizujący/a usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego

– adres zamieszkania na terenie gminy Płużnica,

–minimum roczne doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego,

– odbycie 80-cio godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi – szkolenie będzie bezpłatne w ramach projektu, z zastrzeżeniem iż osoba po szkoleniu ma obowiązek podjąć zatrudnienie w projekcie.

Dokumenty, które należy złożyć:

– formularz rekrutacyjny

– klauzula informacyjna

– oświadczenie

Dokumenty należy składać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, obecnie  Orłowo 20, 87-214 Płużnica do dnia 08.06.2021 r.

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Huzarska, tel. 608-759-795, e-mail a.huzarska@trgp.org.pl.