Ponowny nabór ofert na zakup i dostawę książek z powiększona i zwykłą czcionką

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Gminą Płużnica zaprasza ponownie do złożenia oferty cenowej na  zakup i dostawę książek z powiększoną i zwykłą czcionką wg specyfikacji do projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica- bis” umowa nr UM_SE.433.1.061.2021.

Zaproszenie do składania ofert-książki

Formularz zgłoszeniowy na zakup książek