Praca – Opiekun/ka Klubu Seniora w Gminie Książki

Gmina Książki w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Kluby Seniora w Gminie Książki” (umowa nr UM_WR.433.1.061.2021).

W ramach realizacji projektu Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje osób na stanowisko Opiekun/ka Klubu Seniora.

Poszukujemy 4 osób, które zatrudnione zostaną na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu w jednym z czterech Klubów Seniora – Łopatki, Blizienko, Osieczek, Zaskocz.

Wymagania:

– wykształcenie minimum średnie
– umiejętności w animacji działań dla osób dorosłych

Zakres merytoryczny pracy opiekuna klubu:

– organizowanie i prowadzenie dla uczestników codziennych zajęć integracyjnych w oparciu o opracowany miesięczny autorski plan pracy Klubu, w tym wspólne czytanie książek, wspólne śpiewnie, gry i zabawy zespołowe, zajęcia rękodzielnicze, wspólne gotowanie, wzajemna nauka obsługi i wykorzystania komputera i inne aktywności oczekiwane przez osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wynikające z przeprowadzonej diagnozy
– organizowanie pracy grupy seniorów
– organizowanie i prowadzenie działań integracyjne w środowisku lokalnym – otoczeniu Klubu
– prowadzenie dokumentacji uczestników
– współpraca z opiekunami.

Termin zatrudnienia Opiekuna/ki Klubu Seniora: od czerwca 2021 r. do listopada 2022 r.

Składanie dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie na adresSekretariat Urzędu Gminy Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki z dopiskiem„Opiekun/ka Klubów Seniora w Gminie Książki” następujących dokumentów:

do dnia 26 maja 2021 r. do godz. 10.00.

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie weryfikowane będą na etapie rozmów z wybranymi kandydatami.