Wyniki Małe granty Gminy Płużnica

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się ocena złożonych wniosków w ramach konkursu „Małe granty Gminy Płużnica”.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 16 wniosków, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną.

Następnie wszystkie oferty zostały przekazane do dwóch zewnętrznych ekspertów.

Szczegółowe informacje dotyczące ilości punktów i kwot dofinansowania znajdują się na liście rankingowej:

Lista rankingowa wniosków MG

W sprawie szczegółów dotyczących podpisywania umów i realizacji projektów prosimy kontaktować się z biurem Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica pod numerem telefonu 726-088-405 lub adresem e-mail trgp@trgp.org.pl