Laptopy, komputery stacjonarne i urządzenia wielofunkcyjne – zaproszenie do złożenia ofert

Zamawiający Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zakup i dostawę 11 laptopów, 2 komputerów stacjonarnych, 7 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/skaner)  w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja” , umowa nr UM_WR.433.1.247.2019.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, Działanie Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

 1. Zamawiający

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
Płużnica 37A
87-214 Płużnica

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa 11 laptopów, 2 komputerów stacjonarnych, 7 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/skaner)

III. Szczegółowa specyfikacja zamówienia

1) Laptop w ilości: – 11 szt.:

 • Oprogramowanie Windows 10
 • Oprogramowanie użytkowe Office Home & Business
 • Dysk SSD minimum 240 GB
 • Procesor: nie gorszy niż AMD Ryzen 3 3200U
 • Karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi
 • Napęd DWD-RW
 • Pamięć RAM min 8 GB
 • Mysz komputerowa
 • Torba
 • Gwarancja min. 2 lata

2) Komputer stacjonarny wraz z monitorem w ilości – 2 szt.:

 • Procesor: Min. 8800pkt., 2 rdzeniowy
 • Pamięć RAM: DDR4, min. 8GB
 • Dysk: SSD, min. 240GB
 • LAN 100 Mbps
 • Min. 2 x USB 3.1
 • Karta graficzna zintegrowana
 • System: Windows 10
 • Oprogramowanie użytkowe Office Home & Business
 • Gwarancja min. 2 lata

Monitor:

 • Przekątna: 19.5 cali
 • Typ matrycy: TN
 • Format obrazu: 16:9
 • Rozdzielczość nominalna: 1600 x 900

3) Urządzenie wielofunkcyjne w ilości – 7 szt.:

 • Atramentowa
 • Drukarka – skaner
 • Obsługiwane systemy: Android, iOS, Mac OS X, Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows 7, Windows 8.1
 • Wyposażenie:    Instalacyjne pojemniki z atramentem, Płyta CD z oprogramowaniem, Przewód zasilający
 • Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna
 • Gwarancja: 24 miesiące
 1. Miejsce i termin składania ofert
 1. Przesłać scan podpisanego formularza oferty cenowej na adres Zamawiającego tj.: trgp@trgp.org.pl.
 2. Dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście do siedziby Zamawiającego – w siedzibie tymczasowej Orłowo 20, 87 – 214 Płużnica, w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00;

w terminie do 18.06.2021 roku do godziny 10:00

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

 1. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

VII. Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

VIII. Wymagane dokumenty

Uzupełniony formularz oferty cenowej – stanowiący załącznik nr 1

 1. Informacje dodatkowe

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu cenowym www.trgp.org.pl.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 2. Dostawa zakupionego sprzętu będzie do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Płużnica, powiat wąbrzeski.
 3. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
  Agnieszka Huzarska, tel. 608-759-795

Zapytanie ofertowe- komputery -KS_II

Formularz oferty – KS_II