Ponowny nabór uczestników do Klubów Seniora – II edycja

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  w partnerstwie z Gminą Płużnica prowadzi nabór uczestników do projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja”.

Inicjatywa skierowana jest do niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów, będących mieszkańcami gminy Płużnica.

Kluby Seniora funkcjonować będą w miejscowościach: Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy.

W każdym klubie zatrudniony będzie opiekun koordynujący jego pracę. Spotkania w Klubach odbywać się będą w 15-osobowych grupach a uczestnictwo w klubie będzie bezpłatne.

Szczegółowy sposób funkcjonowania klubu dostosowany będzie do potrzeb i oczekiwań uczestników. Kluby Seniora pracować będą przez 5 dni w tygodniu, po 4 godz. dziennie.

W każdym klubie planowane są:
1.warsztaty psychologiczne (treningi/doradztwo indywidualne),
2. spotkania z lekarzem geriatrą (doradztwo grupowe),
3. zajęcia rekreacyjno-ruchowe,
4. warsztaty artystyczno/rękodzielnicze,
5. wyjazdy integracyjne – dwudniowe dla uczestników i ich opiekunów,
6. wyjazdy np. do kina/teatru/operetki dla uczestników i ich opiekunów,
7. imprezy integracyjne.

W ramach projektu funkcjonować będzie Centrum Usług Środowiskowych, w ramach którego świadczone będą usługi:
1. Poszukiwanie i udzielanie informacji dla seniorów i ich opiekunów.
2. Doradztwo prawne indywidualne.
3. Doradztwo psychologiczne i wsparcie indywidualne.
4. Usługi animacyjne.
5. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
6. Warsztaty/zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.
7. Szkolenie dla opiekunów w miejscu zamieszkania.
8. Organizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
9. Organizacja dowozów i dojazdów uczestników do Klubu, urzędów, lekarza i innych niezbędnych dla uczestnika

Nabór uczestników do projektu jest ciągły i trwa do wyczerpania miejsc w klubach

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerami tel. 726-088-408, 726-088-405
w godz. 8.00 – 14.00

Osoby do kontaktu:
Agnieszka Huzarska – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, tel.: 608-759-795,
e-mail: trgp@trgp.org.pl lub a.huzarska@trgp.org.pl