Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Zamawiający Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja”, umowa nr UM_WR.433.1.247.201

 1. Szkolenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 2. Miejsce szkolenia: teren gminy Płużnica;
 3. Forma szkolenia: wykładowo – warsztatowa lub inna w zależności od stanu epidemiologicznego;
 4. Liczba szkoleń: 1;
 5. Całkowita liczba uczestników szkolenia: 6 osób;
 6. Wymiar czasowy:
  1 grupa * 80 godz. = 80 godzin
  10 dni po 8 godzin (z wyłączeniem przerw kawowych i przerw na posiłki)
  Uwaga – 1 godzina szkoleniowa = 45 minut.

Szczegóły zapytania w załącznikach:
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz oferty
Lista sprawdzająca certyfikat