Ruszył nabór wniosków o mikrodotacje „Inicjuj z FIO 3.0” – UWAGA AKTUALIZACJA WNIOSKU

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0”.

Zasady składania wniosku

Wniosek należy złożyć w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, tj. do dnia 22.07.2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) na adres właściwego Operatora.

WSZYSCY WNIOSKODAWCY: Wniosek w 2 egzemplarzach oraz budżet w 2 egzemplarzach (w miarę możliwości druk dwustronny) należy złożyć w kopercie niebąbelkowej. Egzemplarze należy spiąć w skoroszytach typu wczep, z wymaganymi załącznikami.

O mikrodotacje mogą ubiegać się:
• młode organizacje pozarządowe – działające nie dłużej niż 60 miesięcy
• grupy nieformalne – składające się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne
• grupy samopomocowe – sąsiedzkie, osiedlowe itp.

Dotację można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.

Więcej informacji w Regulaminie konkursu „Inicjuj z FIO 3.0”, dostępnym na stronie www.trgp.org.pl
Stowarzyszenie TRGP jest Operatorem grantów dla powiatów: brodnickiego, wąbrzeskiego, m. Grudziądz, grudziądzkiego, chełmińskiego, świeckiego, tucholskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, żnińskiego.

Regulamin konkursu Inicjuj z FIO 3.0 z dnia 24.08.2021

Wniosek Inicjuj z FIO 3.0 – aktualizacja 02.07.2021

Budżet Inicjuj z FIO 3.0 dla grup z Patronem, grup nieformalnych i młodych ngo

Budżet Inicjuj z FIO 3.0 dla młodych ngo – sfery priorytetowe

Wzór umowy o współpracy z ngo 2021

Karta oceny formalnej FIO 2021

Karta oceny merytorycznej z deklaracja FIO 2021

INICJUJ Z FIO 3.0 prezentacja 2021