Doradztwo dla organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli grup nieformalnych

W ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0” organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele grup nieformalnych, niezależnie od tego czy aplikowały o grant w ramach konkursu, mogą zgłaszać się na doradztwo specjalistyczne.

Doradztwo obejmować może m.in. doradztwo prawne, doradztwo nt. możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych – wsparcie w wyszukiwaniu źródeł finansowania, skąd pozyskać środki finansowe oraz zasoby na potrzeby realizacji działań społecznych, doradztwo księgowe, w tym pomoc w poprowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, pomoc w wyborze adekwatnych źródeł zewnętrznych, możliwości związane z rozwijaniem działalności odpłatnej i gospodarczej w ramach NGO (ekonomizacja działań NGO), odpowiedzialne zamówienia publiczne – potencjalne źródło finansowania NGO – gdzie szukać, jak korzystać, RODO, PR, marketing, planowanie strategiczne, fundraising, zarządzanie organizacją.

Dyżury doradców:

1. Od poniedziałku do czwartku w godz 14:00 – 15:30
Robert Tomasik – tel. 512 077 234 adres e-mail: robtom26@wp.pl

2. Poniedziałek, środa, piątek w godz. 12:00 – 14:00
Maciej Puchała – tel. 605 284 932 adres e-mail m.puchala@trgp.org.pl