Ponowny nabór ofert na zakup i dostawę sprzętu sportowego

Zamawiający Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Gminą Płużnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na  zakup i dostawę sprzętu sportowego wg specyfikacji do projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica- bis” umowa nr UM_WR.433.1.062.2021.

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu sportowego

Formularz zgłoszeniowy na zakup i dostawę sprzętu sportowego