Wyniki Oceny Formalnej w ramach konkursu „Inicjuj z FIO 3.0” – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,
Prezentujemy listy rankingowe Oceny Formalnej Wniosków złożonych do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach konkursu Inicjuj z FIO 3.0.

W tegorocznym naborze do Operatora wpłynęło 50 wniosków o mikrodotację: 2 złożonych przez grupy nieformalne bez Patrona, 15 przez grupy nieformalne z Patronem oraz 33 wnioski młodych organizacji pozarządowych.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 40 wniosków.

Lista rankingowa – grupy nieformalne-AKTUALIZACJA

Lista rankingowa – Młode Organizacje Pozarządowe-AKTUALIZACJA

Informujemy, iż ogłoszono dodatkowy nabór wniosków na mikrodotację, który potrwa do 12.08.2021 do godziny 16:00 – decyduje data wpływu do Biura Operatora.