- Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - https://www.trgp.org.pl -

Wyniki wyboru ofert na zakup i dostawę sprzętu sportowego z projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”

protokół z wyboru sprzętu sportowego