Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu sportowego

Zamawiający Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Gminą Płużnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na  zakup i dostawę sprzętu sportowego wg specyfikacji do projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica- bis” umowa nr UM_WR.433.1.062.2021.

Zgodnie za zapisami umowy nr UM_WR.433.1.062.2021

zapytanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej

Zaproszenie do składania ofert- sprzęt sportowy

Formularz zgłoszeniowy na sprzęt sportowy