Doradztwo dla organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli grup nieformalnych – zmiany dyżurów doradców

Zmiana godzin dyżuru doradcy Macieja Puchały dnia 27.08.2021 z 12:00 – 14:00 na godz. 13:00 – 14:00
Odwołany dyżur doradcy Macieja Puchała dnia 30.08.2021

Dyżury doradców od września:

1. Od poniedziałku do czwartku w godz 14:00 – 15:30
Robert Tomasik – tel. 512 077 234 adres e-mail: robtom26@wp.pl

2. Wtorek w godz 10:00 -12:00
Środa w godz 14:00 – 16:00
Piątek w godz. 12:00 – 14:00
Maciej Puchała – tel. 605 284 932 adres e-mail m.puchala@trgp.org.pl