Wydłużenie naboru uczestników do projektu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy wydłuża nabór uczestników do projektu: „Rozwój aktywności lokalnej – wsparcie społeczno-zawodowe”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy, w terminie do dnia 20.08.2021 r. w godzinach pracy GOPS.