Wyniki konkursu Inicjuj z FIO 3.0 – młode organizacje pozarządowe

Szanowni Państwo,

Prezentujemy listę rankingową Wniosków złożonych do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach konkursu Inicjuj z FIO 3.0.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 32 wnioski młodych organizacji, z czego dofinansowanie otrzymało 26 Wnioskodawców.

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie oferty.

Serdecznie gratulujemy młodym organizacjom pozarządowym, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Prosimy o sprawdzenie Państwa skrzynek e-mailowych. Zostanie na nie wysłana informacja od opiekunów na temat podpisywania umów o dofinansowanie.

Informujemy, iż w przypadku pojawienia się dodatkowych środków, Operator może przyznać dodatkowe mikrodotacje Wnioskodawcom znajdującym się na kolejnych miejscach listy rezerwowej.

Lista rankingowa – młode organizacje 2021