Wyniki Oceny Formalnej dodatkowego naboru w ramach konkursu „Inicjuj z FIO 3.0”

Szanowni Państwo,
Prezentujemy listy rankingowe Oceny Formalnej Wniosków złożonych do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach dodatkowego naboru konkursu Inicjuj z FIO 3.0.

W dodatkowym naborze do Operatora wpłynęło 16 wniosków o mikrodotację: 1 złożony przez grupę nieformalną bez Patrona, 2 przez grupy nieformalne z Patronem oraz 13 wnioski młodych organizacji pozarządowych.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 12 wniosków.

Lista rankingowa – grupy nieformalne – nabór dodatkowy

Lista rankingowa – Młode Organizacje Pozarządowe – nabór dodatkowy