Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług przejazdów na wyjazdach do kina/teatru/operetki

Zamawiający Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na: świadczenie usług przejazdów na wyjazdach do kina/teatru/operetki  w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Książki” , umowa nr UM_WR.433.1.061.2021.

Zaproszenie do składania oferty-KS_K

Formularz oferty – przejazdy