Zaproszenie do złożenia oferty – zakup i dostawa mebli

Zgodnie z zapisami umowy nr UM_WR.433.1.247.2019 mając na względzie aspekty społeczne zapytanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, Działanie Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

 1. Zamawiający

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
Płużnica 37A, 87-214 Płużnica

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa mebli.

III. Szczegółowa specyfikacja zamówienia

1) Szafy:

 • szafa aktowa – 1 sztuka

długość – 80 cm

głębokość – 36 cm

wysokość – 184 cm

kolor – korpus popiel, front biały

 • szafa aktowa – 2 sztuki

długość – 90 cm

głębokość – 36 cm

wysokość – 184 cm

kolor – dąb sonoma

 • szafa aktowa – 5 sztuk

długość – 80 cm

głębokość – 36 cm

wysokość – 184 cm

kolor – dąb sonoma

 • regał otwarty – 1 sztuka

długość – 80 cm

głębokość – 36 cm

wysokość – 184 cm

kolor – dąb sonoma

 • regał półotwarty –2 sztuki

długość – 80 cm

głębokość – 36 cm

wysokość – 194 cm

kolor – dąb sonoma

 • regał zamykany – 1 sztuka

długość – 70 cm

głębokość – 40 cm

wysokość – 200 cm

kolor – korpus popiel, front biały

 • regał zamykany – 2 sztuki

długość – 40 cm

głębokość – 36 cm

wysokość – 184 cm

kolor –biały

 • komoda – 1 sztuka

długość – 120 cm

głębokość – 36 cm

wysokość – 80 cm

kolor – dąb sonoma

drzwi na zamek

 • komoda – 2 sztuki

długość – 60 cm

głębokość – 36 cm

wysokość – 86 cm

kolor – dąb sonoma

drzwi na zamek

 • komoda – 1 sztuka

długość – 80 cm

głębokość – 36 cm

wysokość – 112 cm

kolor – dąb sonoma

drzwi na zamek

 • komoda – 1 sztuka

długość – 60 cm

głębokość – 36 cm

wysokość – 112 cm

kolor – dąb sonoma

drzwi na zamek

 • komoda – 1 sztuka

długość – 140 cm

głębokość – 36 cm

wysokość – 120 cm

kolor – dąb sonoma

drzwi przesuwne

2) stoły konferencyjne

 • 4 sztuki

wymiary 200×90

blat kolor Dąb Królewski

nogi kolor szary

nogi składane

 • 3 sztuki

wymiary 150×90

blat kolor Dąb Królewski

nogi kolor szary

nogi składane

 • 10 sztuk

wymiary 160×80

blat kolor Dąb Królewski

nogi kolor biały

nogi składane

 • 4 sztuki
  wymiary 180×90

blat kolor Dąb Królewski

nogi kolor biały

nogi składane

3)  krzesła

 • 50 sztuk

szerokość – 43cm

głębokość – 40 cm

wysokość całkowita – 94 cm

wysokość siedziska – 48 cm

wysokość oparcia – 46 cm

materiał – drewno

kolor – biały

 • 55 sztuk
  szerokość – 47,5 cm

głębokość – 41,5 cm

wysokość całkowita – 82 cm

wysokość siedziska – 47 cm

wysokość oparcia – 35 cm

kolor – brązowo-beżowy
rama wykonana z elementów stalowych, pokrytych lakierem proszkowym w kolorze czarnym
miękkie siedzisko i oparcie tapicerowane pianką i trwałą tkaniną
plastikowe stopki, chroniące podłogę przed zarysowaniem
możliwość składowania w stosie (maks. 10 szt.)

 • 20 sztuk
  szerokość – 40 cm

głębokość – 40 cm

wysokość całkowita – 85 cm

wysokość siedziska – 45 cm

wysokość oparcia – 40 cm

krzesło metalowe

materiał obicia – skóra sztuczna

kolor obicia – czarny

4) fotel biurowy – 3 szt.:

 • Głębokość – 50 cm
 • Szerokość – 60 cm
 • Wysokość – 121 cm
 • Szerokość – 50 cm
 • Maksymalna wysokość siedziska – 56 cm
 • Minimalna wysokość siedziska – 46 cm
 • kolor: czarny
 • materiał: siatka + wypełnienie (siedzisko), siatka (oparcie)
 • stelaż: stal chromowana + tworzywo
 • koła: nylon

5) ławki zewnętrzne przenośne – 10 szt.:

 • Rama wykonana ze stali
 • Rama malowana proszkowo
 • Drewniane siedzisko i oparcie
 • Ergonomiczny kształt
 • Kolor stelaża czarny
 • Lakierowane drewno
 • Wysokość: 82 cm
 • Szerokość: 120 cm
 • Głębokość: 62 cm
 • Wysokość do siedziska: 39 cm
 • Wysokość oparcia: 47 cm
 • Głębokość siedziska: 40 cm
 • Grubość desek: 18 mm

6) stół z ławkami i oparciami – 1 szt.:

 • Wysokość ławki – 80 cm
 • Długość ławki – 180 cm
 • Długość stołu – 180 cm
 • Wysokość stołu – 75 cm
 • Szerokość stołu – 70 cm
 • komplet ogrodowy z wałków (podstawa) i półwałków drewnianych
 1. Miejsce i termin składania ofert
 1. Przesłać scan podpisanego formularza oferty cenowej na adres Zamawiającego tj.: trgp@trgp.org.pl lub a.huzarska@trgp.org.pl
 2. Dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście do siedziby Zamawiającego –Płużnica 37A, 87 – 214 Płużnica, w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00;

w terminie do 10.08.2021 roku do godziny 14:00

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

 1. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

VII. Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

VIII. Wymagane dokumenty

Uzupełniony formularz oferty cenowej – stanowiący załącznik nr 1

 1. Informacje dodatkowe

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu cenowym www.trgp.org.pl.

 1. Dopuszcza się składania ofert częściowych.
 2. Dostawa zakupionego sprzętu będzie do Zamawiającego – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica, powiat wąbrzeski.
 3. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
  Agnieszka Huzarska, tel. 608-759-795

Zaproszenie do składania oferty-meble- PES

Formularz oferty – meble