Zmiana Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmianie ulegają zapisy Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”.

Aneks 1 Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie_aktualny

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie_wersja jednolita