Grupy animacyjne – Błędowo

Grupa animacyjna z Błędowa bardzo chętnie uczestniczy na zajęciach, jest dużo zabaw, gier a przede wszystkim rozmów i wiele radości z tego, że mogą się spotkać i pogadać na różne tematy. Wyjazdy na jakie mieliśmy okazje pojechać dały nam dużo ciekawych wrażeń i dowiedzieliśmy się bardzo interesujących informacji i spotkaliśmy wspaniałych ludzi, którzy ugościli nas do syta. Natomiast spotkania integracyjne cieszą się większym zainteresowaniem, gdyż znowu mogliśmy się spotkać w większym gronie i pobawić się jak małe dzieci i pośmiać do łez. Trochę ubolewamy, że już grupy animacyjne już powoli się kończą ale na pewno będziemy miło wspominać nasze zmagania.

Projekt pt: ”Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Błędowo i Wiewiórki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Wsparcie na realizację projektu udzielono z LGD „Vistula-Terra Culmensis”.