Grupy animacyjne – Nowa Wieś Królewska

W ramach projektu „Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Nowa Wieś Królewska i Uciąż” zostały zorganizowane zajęcia w zakresie aktywizacji społecznej i animacyjno-integracyjnej. Miejscem realizacji była świetlica wiejska w Nowej Wsi Królewskiej. Seniorzy z tutejszej społeczności chętnie biorą udział w zajęciach z animatorami oraz w wyjazdach sfinansowanych z tego projektu.

Uczestnicy projektu odwiedzili wiele ciekawych miejsc, które pozwoliły im oderwać się od codzienności i wydobyć z każdego seniora kreatywność. Dnia 13 lipca grupa animacyjna wzięła udział w warsztatach w Wiosce Mydlarskiej w Górznie, gdzie osoby mogły samodzielnie stworzyć naturalne mydła i przypomnieć sobie techniki  i urządzenia wykorzystywane dawniej do wykonywania prania ubrań. Drugim miejscem, które odwiedziliśmy była Wioska Kwiatkowa w Żalnie. Seniorzy brali udział w warsztatach, które pozwoliły sprawdzić wiedzę na temat rodzajów kwiatów. Tego dnia zadowoleni uczestnicy również spacerowali po ogrodach pełnych rozmaitych kwiatów. Dnia 8 września wyjechaliśmy do kina na komedię „Wojna z dziadkiem”. Wszystkim film bardzo się spodobał. Pozwolił on na chwilę relaksu i przekierowania myśli.

Oprócz tych wyjazdów odbyły się warsztaty rękodzielnicze, na których seniorzy mogli poznać metody decoupage na drewnianych skrzyneczkach. W trakcie tych warsztatów robiliśmy również doskonałe na prezent torty z papieru i cukierków – krówek. Ponadto robione były lasy w szkle, skrzyneczki na klucze. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i dużą frekwencją.

W ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej odbywają się zajęcia z animatorem czasu wolnego, które mają duże znaczenie terapeutyczne dla naszych seniorów i ich rodzin. Na zajęciach osoby chętnie grały w gry planszowe, karciane, kalambury, a także rozwiązywały zagadki, krzyżówki, wykreślanki. Z animatorem organizowane są spotkania integracyjne z tutejszą społecznością lokalną. W trakcie integracji oprócz poczęstunku seniorzy chętnie brali udział w konkursach, tańcach i zabawach.

Dzięki zajęciom prowadzonym przez psychologa uczestnicy grupy animacyjnej dowiedzieli się jak ważna jest aktywność umysłowa, fizyczna i społeczna w podeszłym wieku.

Projekt pozwolił na rozwój psycho-społeczny społeczny uczestników, a także dał możliwość poznania i spędzania wolnego czasu ze znajomymi, podtrzymując nie tylko aktywność fizyczną ale i umysłową.

Projekt pt: ”Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Nowa Wieś Królewska i Uciąż” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Wsparcie na realizację projektu udzielono z LGD „Vistula-Terra Culmensis”.