Grupy animacyjne – Uciąż

W ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej ze współpracy  LGD Vistula-Terra Culmensis odbywają się spotkania w zakresie aktywizacji społecznej, w tym animacyjno-integracyjne dla 15 uczestników. W projekcie przewidziane zostały dwie grupy, łącznie 30 uczestników.

Nasza grupa chętnie uczęszcza na zajęcia animacyjne z animatorem, na których rozwijamy swoje pasje, zainteresowania, a także uczymy się nowych ciekawych rzeczy. Ponadto rozwijamy się fizycznie poprzez spacery z kijkami nordic -walking. Uczestnicy również grają w takie gry jak: boule, kalambury, bingo, 5 sekund, szachy, co pozwala na rozwój funkcji poznawczych oraz łagodzenie różnych napięć.

Wraz z animatorem grupy organizowane są spotkania integracyjno-społeczne z tutejszą ludnością lokalną. W czasie których przygotowany jest poczęstunek, gry i zabawy, konkursy z nagrodami. Uczestnicy chętnie biorą udział w takich aktywnościach, ponieważ pozwala to na podtrzymanie znajomości i rozwijanie kontaktów interpersonalnych.

Ponadto zorganizowane zostały wyjazdy na warsztaty mydlarskiej w starej pralni. Miejscem wyjazdu było Górzno. Uczestnicy mogli poznać tajniki produkcji naturalnego mydła. Kolejnym odwiedzonym miejscem była Wioska Kwiatowa w Żalnie. Gdzie również seniorzy chętnie uczestniczyli w warsztatach z naturalnymi olejkami i płatkami kwiatów. Po warsztatach grupa animacyjna podziwiała ogród pełen pięknych kwiatów. Był to również było spędzony czas razem. Następnym miejscem realizacji projektu był wyjazd kulturalny do Torunia na seans filmowy do kina. Pozwoliło to na oderwanie myśli i miłe spędzanie wolnego czasu ze znajomymi.

Seniorzy mieli możliwość brania udziału w warsztatach rękodzielniczych, na których mogli rozwijać swoje zainteresowania,  a także poznawać nowe sposoby na urozmaicenie czasu wolnego. W trakcie zajęć uczestnicy robili torty z cukierków – krówek, skrzyneczki robione metodą decoupage, skrzyneczki na klucze oraz las w słojach. Te zajęcia bardzo się wszystkim podobają.

Warsztaty psychologiczne pozwoliły uczestnikom przełamać bariery, rozładować negatywne emocje a także polepszyć rozwój psycho-społeczny. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Udział w projekcie rozwinął pasję, zainteresowania uczestników, a także pozwolił wydobyć z każdego z nich kreatywność, poczucia przynależności do grupy, pobudzając ich intelektualnie.

Projekt pt: ”Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Nowa Wieś Królewska i Uciąż” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Wsparcie na realizację projektu udzielono z LGD „Vistula-Terra Culmensis”.