Grupy animacyjne – Wieldządz

Podczas trwania projektu „Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Mgowo i Wieldządz” razem z uczestnikami aktywnie spędzamy czas. Na potkaniach animacyjnych ćwiczymy umysł, kreatywność, koordynację poprzez rożne gry planszowe oraz tablicowe, ciało ćwicząc na zewnętrznej siłowni i na sali oraz spacerując. Uczestnicy brali udział w warsztatach rękodzielniczych, na których ćwiczyli swoją motorykę, cierpliwość i dokładność. Wykonali „słodkie torty”, pudełka na skarby z transferem zdjęcia, skrzynki na klucze oraz ogród w szkle. Obywają się również warsztaty psychologiczne, na których ćwiczona jest pamięć i umysł poprzez rozwiązywanie testów, krzyżówek, jak  również ćwiczenia i zabawy pozwalające się odprężyć. Pojechaliśmy na dwa wyjazdy studyjne, pierwszy z nich był we Wiosce Mydlarskiej w Fiałkach gdzie robiliśmy własne mydło i sól do kąpieli, mieliśmy możliwość zobaczenia rzeczy służących do prania oraz prasowania z przed kilkudziesięciu lat. Drugi wyjazd studyjny odbył się do Żalna do wioski kwiatowej, w której czekała nas gra terenowa ze słodkim zakończeniem oraz zostały przez nas zrobione olejki do ciała o zdrowotnych właściwościach. Na integracjach spędzamy czas świetnie się bawiąc, rozmawiając, grając i śpiewając, organizujemy konkursy między innymi na najpiękniejszy wianek. Byliśmy też w kinie na filmie komediowym dzięki czemu seniorzy mogli się odprężyć i zrelaksować. Projekt pozwala uczestnikom rozwinąć się pod względem fizycznym i umysłowym, jest dobrym powodem do wyjścia z domu.

Projekt pt: ”Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Mgowo i Wieldządz” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Wsparcie na realizację projektu udzielono z LGD „Vistula-Terra Culmensis”.