Grupy animacyjne – Wiewiórki

Projekt „Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Błędowo i Wiewiórki” łącznie liczy 30 osób z obu wsi. W Wiewiórkach uczestnicy wywodzą się z członków Klubu Seniora-Bis. U nas projekt ruszył od maja. Zajęcia odbywają się w ramach warsztatów psychologicznych, warsztatów rękodzielniczych oraz animacji głównie w piątki i soboty. Do tej pory uczestniczyliśmy ponadto w dwóch wyjazdach studyjnych do Wioski Kwiatowej w Żalnie oraz Wioski Mydlarskiej we Fiałkach. Podczas wyjazdów poznaliśmy techniki wyrabiania mydła w pięknej scenerii. W Żalnie Pani Sołtys oprowadziła nas po wsi pokazując pięknie zaaranżowany ogród i miejsca spotkań mieszkańców. W projekcie jest również przewidziany czas na integrację, w związku z tym uczestnicy przychodzą na spotkanie ze swoimi opiekunami i wspólnie podczas gier i zabaw oraz smacznych przekąsek spędzają czas. Z uwagi na sprzyjającą aurę pogodową większość zajęć animacyjnych i integracyjnych przeprowadzamy na świeżym powietrzu. Uczestnicy odbyli również wycieczkę do Torunia na seans filmowy pt. „Wojna z dziadkiem”, który bardzo wszystkich rozbawił.
Zajęcia animacyjne są bardzo urozmaicone i uczestnicy chętnie na nie przychodzą.

Projekt pt: ”Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Błędowo i Wiewiórki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Wsparcie na realizację projektu udzielono z LGD „Vistula-Terra Culmensis”.