Aktywne lato w Klubie Seniora Uciąż z siedzibą w Nowej Wsi Królewskiej

W trakcie lata seniorzy chętnie uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych z lokalnym społeczeństwem. Podczas integracji uczestnicy chętnie brali udział w tańcach, zabawach i śpiewach. Ponadto zajęcia rękodzielnicze cieszyły się dużą frekwencją, podczas których tworzyliśmy makramowe cuda i piękne kwiatowe wiązanki.

Justyna Sklenarska
Opiekunka Klubu Seniora w Uciążu z siedzibą w Nowej Wsi Królewskiej