Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przejazdów na wyjazdach do kina/teatru/operetki w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przejazdów dla 8 Klubów Seniora z Gminy Płużnica na wyjazdach  do kina/teatru/operetki w ramach projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”, umowa nr UM_WR.433.1.062.2021 r.

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe – przejazdy

Załacznik 1 – Formularz Oferty

Załacznik 2

Załacznik 3