Konkurs na najlepszą inicjatywę w ramach projektu„Inicjuj z FIO 3.0″

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę dotyczącą realizacji projektów w ramach „Inicjuj z FIO 3.0”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczestników realizujących projekty w sferze pożytku publicznego, którzy podpisali umowę mikrodotacji z Operatorami w 2021 r.
Każdy z dwóch Operatorów TRGP oraz TŁOK przyzna 3 nagrody: 1 miejsce – o wartości 1500 zł, 2 miejsce – o wartości 1000 zł i 3 miejsce – o wartości 500 zł.
Nabór zgłoszeń do konkursu odbędzie się od 08.11.2021 r. do 15.11.2021 r.
Zgłoszenia należy przesyłać skanem na adres trgp@trgp.org.pl

Efektem konkursu będzie wyłonienie i nagrodzenie tych inicjatyw, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych, tzn. mają wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz mogą być inspiracją do działań podejmowanych przez inne podmioty pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Do pobrania:

Regulamin konkursu na najlepszą inicjatywę Inicjuj z FIO 3.0

Formularz zgłoszeniowy