Dodatkowe spotkanie informacyjno-promocyjne „Inicjuj z FIO 3.0”

W związku z dużym zainteresowaniem spotkaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach projektu Inicjuj z FIO 3.0 zaplanowano dodatkowe spotkanie on-line w terminie: 01.02.2022 godz. 16:00

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie pod adresem trgp@trgp.org.pl W treści zgłoszenia proszę podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, datę spotkania oraz nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej. Po zgłoszeniu na podany adres e-mail zostanie wysłany link do spotkania on-line.