Doradztwo w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, iż zgodnie z regulaminem wnioski i/lub budżety można konsultować u Operatora w trakcie trwania naboru. Ostateczny termin przesyłania wniosków do konsultacji to 7 dni przed zakończeniem naboru. Jeden wniosek może być konsultowany tylko 1 raz.

W terminie między 20.01.2022 r. a 04.02.2022 r. należy przesłać na adres trgp@trgp.org.pl e-mail z prośbą o doradztwo. W treści maila należy podać następujące informacje:

  1. a) nazwę powiatu, z którego pochodzi wnioskodawca
    b) czy podmiot korzystał z dotacji „Inicjuj z FIO” w l. 2014 – 2016, „Inicjuj z FIO bis” w 2017 r., „Inicjuj z FIO na start” w l. 2018 – 2019 lub „Inicjuj z FIO 2.0″ w 2020 r. „Inicjuj z FIO 3.0″ w 2021 r a jeśli tak – tytuł projektu i numer umowy
    c) forma doradztwa: online

W pierwszej kolejności konsultowane będą wnioski podmiotów, które nie korzystały ze środków projektu „Inicjuj z FIO”, „Inicjuj z FIO bis”, „Inicjuj z FIO na start” oraz „Inicjuj z FIO 2.0″, „Inicjuj z FIO 3.0″

Po otrzymaniu prośby o doradztwo, biuro TRGP przesyła informację z kontaktem do doradcy.