Instrukcja poruszania się po generatorze Witkac

1. Proszę zalogować się do generatora witkac.pl

2. Utwórz konto lub zaloguj się jeżeli masz utworzone konto

3. Utwórz konto a następnie zaloguj się

4. Po zalogowaniu się przejdź do zakładki Organizatorzy konkursów

5. W zakładce Organizatorzy konkursów w polu szukaj proszę znaleźć Operatorzy Mikrodotacji w woj. kujawsko – pomorskim

6. Proszę wybrać konkurs 1/2022/TRGP Inicjuj z FIO3.0

7. Proszę kliknąć „Dodaj ofertę”.

8. Pokaże się wniosek, który należy wypełnić zgodnie z poleceniami. Trzeba uzupełnić wszystkie pola i zapisać aby przejść do kolejnego etapu wypełniania wniosku.

9. Po wypełnieniu wniosku można go złożyć lub wydrukować PDF