Rusza kolejna edycja w ramach „Inicjuj z FIO 3.0”

Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła?

Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny?

Mikrodotacje są dla Was!

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Stowarzyszeniem Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane będą mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to kontynuacja programu grantowego realizowanego od 2014 roku. W ramach „Inicjuj z FIO 3.0” w 2022 roku przewidywany jest jeden konkurs.

W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje:

Do wysokości 10 000 zł na rozwój organizacji dla:

  • młode organizacje pozarządowe – działające nie dłużej niż 60 miesięcy

Do wysokości 5 ty zł na działanie ze sfer pożytku publicznego dla:

  • grupy nieformalne – składające się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne
  • grupy samopomocowe – sąsiedzkie, osiedlowe itp.

Dotację można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.

Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków : 20.01.2022 – 13.02.2022
Dokumentacja konkursowa dostępna będzie na stronie internetowej www.trgp.org.pl

OPERATORZY GRANTÓW w województwie kujawsko-pomorskim:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – powiaty: brodnicki, wąbrzeski, grudziądzki, m. Grudziądz, chełmiński, świecki, tucholski, sępoleński, nakielski, żniński

Ośrodek TŁOK – powiaty: toruński, golubsko-dobrzyński, rypiński, lipnowski, aleksandrowski, radziejowski, inowrocławski, włocławski, mogileński, bydgoski

Spotkania informacyjno-promocyjne planowane są od 25.01.2022 r. – więcej informacji na ich temat po ustaleniu terminów dla wszystkich powiatów.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.