Poszukujemy ekspertów do oceny wniosków o mikrodotację

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje kandydatów do oceny merytorycznej wniosków o mikrodotacje złożonych w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0”

Wnioski o mikrodotacje będą składane przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (powiaty: brodnicki, wąbrzeski, grudziądzki, m. Grudziądz, chełmiński, świecki, tucholski, sępoleński, nakielski, żniński) na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.

Kandydaci na oceniających wnioski nie mogą być powiązani z organizacjami/grupami nieformalnymi składającymi ofertę w danym konkursie.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur na załączonym formularzu do dnia 13 lutego 2022 r. osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres trgp@trgp.org.pl

zgłoszenie kandydata