Wyniki Oceny Formalnej w ramach konkursu „Inicjuj z FIO 3.0”

Szanowni Państwo,
Prezentujemy listę rankingową Oceny Formalnej Wniosków złożonych do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach konkursu Inicjuj z FIO 3.0.

W tegorocznym naborze do Operatora wpłynęły 83 wnioski o mikrodotację: 17 złożonych przez grupy nieformalne bez Patrona, 17 przez grupy nieformalne z Patronem oraz 49 wniosków młodych organizacji pozarządowych.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 69 wniosków.

Lista rankingowa oceny formalnej wniosków o mikrodotację