Małe granty Gminy Płużnica – ogłoszenie naboru

Lubisz wyzwania? Masz pomysł ale potrzebujesz funduszy?

Złóż wniosek o Małe granty i zrealizuj wspólnie ze znajomymi swoje plany…..

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania wniosków w ramach Projektu „Małe granty  w Gminie Płużnica” realizowanego w ramach Programu „Wsparcie lokalnego funduszu grantowego” współfinansowanego przez Gminę Płużnica.

Projekt skierowany jest dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (minimum 3 osoby działające na rzecz społeczności lokalnej) z terenu Gminy Płużnica.

Przy planowaniu projektu należy uwzględnić możliwość realizacji działań w związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID -19.

W ramach konkursu można uzyskać maksymalnie do 2 tysięcy zł na inicjatywy oddolne i działania aktywizujące społeczność lokalną.

Wniosek o mikrodotację wraz z budżetem można składać w terminie od 14.03.2022 r. – 28.03.2022 r.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

W trakcie pisania wniosków zapraszamy do korzystania z doradztwa.

Doradztwa udziela:

Maciej Puchała tel. 605 284 932

Robert Tomasik tel. 512 077 234

Regulamin 2022

Karta oceny formalnej 2022

Karta oceny merytorycznej 2022

Wniosek o dotacje 2022-plik docx

Wniosek o dotacje 2022-plik pdf

Budżet 2022-plik docx

Budżet 20222-plik xls

Budżet 2022-plik pdf

Umowa o współpracy 2022-plik docx

Umowa o współpracy 2022-plik pdf